श्री नवतन धामबाट (SND)- श्री कृष्ण प्रणामीसेवा समिति नेपालको ५३/५४ औँ साधारण सभा
सीधा प्रसारण

वितक 2078 B.S. - तीसौं दिन
Live Feed A
वितक 2078 B.S. - तीसौं दिन

वितक प्रत्यक्ष प्रसारण
चाँडै आउँदैछ

पहिले नै प्रसारण भएका भिडियोहरु तल सूचीबद्ध छन्

00
दिन
:
00
घण्टा
:
00
मिनेट
:
00
सेकेन्ड
July 28, 2021, Wed, 53:07:23
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - पहिलो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - पहिलो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - पहिलो दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-07-28
आज मिति २०७८।०४।१३ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री राधिका रिजालज्यू तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००।-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछौँ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

पहिलो दिन

वितक चर्चाको पहिलो दिनका केही दृश्यहरू
IMG_5393
IMG_5382
July 29, 2021, Thu, 21:07:25
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - दोस्रो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - दोस्रो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - दोस्रो दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-07-29
आज मिति २०७८।०४।१४ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री श्रीकृष्ण प्रणामी सेवासमितिको पुर्व अध्यक्ष हरिकेसब फयलज्यू तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००।-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछौँ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

दोस्रो दिन

IMG_5405-1
IMG_5404
July 30, 2021, Fri, 18:07:25
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - तेस्रो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - तेस्रो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - तेस्रो दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-07-30
आज मिति २०७८।०४।१५ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री लक्ष्मी (राधे रानी) राई र श्री ईश्वरी लामिछानेज्यूहरु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००।-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछौँ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

तेस्रो दिन

July 30, 2021, Fri, 30:07:24
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - चौथो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - चौथो दिन
वितक वि. सं. २०७८ - चौथो दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2020 06 31
आज मिति २०७८।०४।१6 मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री डिल्लीराम भट्टज्यू तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००।-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछौँ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

चौथो दिन

August 1, 2021, Sun, 06:08:14
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - पॉंचौ दिन
वितक वि. सं. २०७८ - पॉंचौ दिन
वितक वि. सं. २०७८ - पॉंचौ दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-01
आज मिति २०७८/०४/१७ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री लक्ष्मिदेव अधिकारी तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछौँ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

पॉंचौ दिन

August 1, 2021, Sun, 43:08:34
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - छैठौं दिन
वितक वि. सं. २०७८ - छैठौं दिन
वितक वि. सं. २०७८ - छैठौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-8-2
आज मिति २२०७८।०४।१८ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री गिता शर्माज्यू तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

छैठौं दिन

August 2, 2021, Mon, 23:08:41
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - सातों दिन
वितक वि. सं. २०७८ - सातों दिन
वितक वि. सं. २०७८ - सातों दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-03
आज मिति २०७८।०४।१९ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री भवनाथ गौतम ज्यू तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

सातों दिन

August 4, 2021, Wed, 15:08:01
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८- आठों दिन
वितक वि. सं. २०७८- आठों दिन
वितक वि. सं. २०७८- आठों दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-03
आज मिति २०७८।०४।२० मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री कृष्ण प्रणामी काठमाडौ जिल्ला बाइजुराज महिला समिति को तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

आठों दिन

August 4, 2021, Wed, 31:08:53
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - नौं दिन
वितक वि. सं. २०७८ - नौं दिन
वितक वि. सं. २०७८ - नौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-05
आज मिति २०७८।०४।२१ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा धा.बा.श्री बाल कुमारी कार्किज्यूको पुन्य स्मृतिमा श्री रमेश कार्कीज्यु तथा स- परिवारको को तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

नौं दिन

August 5, 2021, Thu, 01:08:44
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक वि. सं. २०७८ - दसौ दिन
वितक वि. सं. २०७८ - दसौ दिन
वितक वि. सं. २०७८ - दसौ दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-06
आज मिति २०७८।०४।२२ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा धा.बा. श्री केदार बहादुर थापाज्यूको पुन्य स्मृतिमा वहाँको स- परिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. १००००-) प्राप्त भएको छ । यसैगरी श्री शान्ता तिम्सिनाज्युको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु.५१००) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

दसौं दिन

August 6, 2021, Fri, 20:08:13
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - एघारौं दिन
वितक 2078 B.S. - एघारौं दिन
वितक 2078 B.S. - एघारौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-07
आज मिति २०७८।०४।२३ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री गुरु प्रसाद खतिवडाज्यु तथा सपरिवारको तर्फबा श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

एघारौं दिन

August 7, 2021, Sat, 25:08:09
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - वारौं दिन
वितक 2078 B.S. - वारौं दिन
वितक 2078 B.S. - वारौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-08
आज मिति २०७८।०४।२४ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा आज पर्न गएको जन्म दिनको उपलक्षमा श्री बिज्ञान, विवेक चौलागाईंज्यु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

वारौं दिन

August 8, 2021, Sun, 33:08:38
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - तेरौं दिन
वितक 2078 B.S. - तेरौं दिन
वितक 2078 B.S. - तेरौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-09
आज मिति २०७८।०४।२५ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा धा.बा. देबि प्रसाद पुडासैनी ज्युको पुन्य स्मृतिमा वहाँका श्रीमती द्वय कान्छी र सानु पुडासैनीज्युबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

तेरौं दिन

August 9, 2021, Mon, 20:08:55
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - चौधौं दिन
वितक 2078 B.S. - चौधौं दिन
वितक 2078 B.S. - चौधौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-10
आज मिति २०७८।०४।२ ६ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा धा.बा. श्री हरि शखंर श्रेष्ठ ज्युको पुन्य स्मृतिमा वहाँका सपरिवारको तर्फबा श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

चौधौं दिन

August 10, 2021, Tue, 47:08:56
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - पन्ध्रौं दिन
वितक 2078 B.S. - पन्ध्रौं दिन
वितक 2078 B.S. - पन्ध्रौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-11
आज मिति २०७८।०४।२७ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री निश्चय अधिकारीज्यु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१०० -) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

पन्दौं दिन

August 11, 2021, Wed, 57:08:12
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - सोह्रौं दिन
वितक 2078 B.S. - सोह्रौं दिन
वितक 2078 B.S. - सोह्रौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-11
आज मिति २०७८।०४।२८ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री श्री श्याम महर्जनज्यु ,श्री दुर्गा आचार्यज्यु, श्री सबिता खड्काज्यु, श्री चिनु थापाज्यु तथा श्री रमा पाठकज्युको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११००५-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

सोरौं दिन

August 13, 2021, Fri, 04:08:29
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. सत्रौं दिन
वितक 2078 B.S. सत्रौं दिन
वितक 2078 B.S. सत्रौं दिन
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-13
आज मिति २०७८।०४।२९ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री बिन्दु खतिवडाज्यु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१०० -) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

सत्रौं दिन

August 14, 2021, Sat, 01:08:58
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक 2078 B.S. - अठारौं दिन
वितक 2078 B.S. - अठारौं दिन
वितक 2078 B.S. - अठारौं दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-08-14
आज मिति २०७८।०४।३० मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री श्रीमान शुरेश पुडासैनि श्रीमति लिला पुडासैनीज्युको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५५०००-) प्राप्त भएको छ ।यसैगरी श्री दिल कुमारी थापाज्यु ( टायल घर आमा)को तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु.५१००) प्राप्त भएको छ | यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

अठारौं दिन

August 15, 2021, Sun, 14:08:29
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
वितक 2078 B.S. - उन्नीसौं
वितक 2078 B.S. - उन्नीसौं
वितक 2078 B.S. - उन्नीसौं
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-08-15
आज मिति २०७८।०४।३१ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री मादव रिजालज्यु,धा.बा. कृष्ण प्यारी रिजाल ज्यु, श्री गोकुल रिजालज्यु, श्री यसोदा रिजालज्यु,श्री योगेश रिजालज्युहरुको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यसैगरी धा.बा.पिता पद्मलाल बरालज्यु धा.बा.माता तोरण माया बरालज्युको पुन्य स्मृतिमा सुपुत्र श्री नवतनधामका पुजारीजी मुकुन्द बरालज्युको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु.५५००) प्राप्त भएको छ | यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

उन्नाइसौं दिन

August 15, 2021, Sun, 27:08:15
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक 2078 B.S. - बीसौं दिन
वितक 2078 B.S. - बीसौं दिन
वितक 2078 B.S. - बीसौं दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-08-16
आज मिति २०७८।०४।३२ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा पोख्रेलज्यु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१०० -) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

विसौं दिन

August 17, 2021, Tue, 11:08:03
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक 2078 B.S. - एकाइसौं दिन
वितक 2078 B.S. - एकाइसौं दिन
वितक 2078 B.S. - एकाइसौं दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-08-17
आज मिति २०७८।०५।०१ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री भुवनमान प्रधानज्यु तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११०००-) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम

एकाइसौं दिन

August 18, 2021, Wed, 34:08:12
By Shree Navatan Dham , (SND)
वितक 2078 B.S. – बाइसौं दिन
वितक 2078 B.S. – बाइसौं दिन
वितक 2078 B.S. – बाइसौं दिन
By Shree Navatan Dham , (SND)
2021-08-18
आज मिति २०७८।०५।०२ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री अम्बिका बरालज्यु,श्री रुकमणी दुलालज्यु र श्री लक्ष्मि काेईरालाज्युह तथा सपरिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ११२१५ -) प्राप्त भएको छ । यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

बाइसौं दिन

August 18, 2021, Wed, 44:08:26
By Shree Navatan Dham, (SND)
वितक 2078 B.S. – तेइसौं दिन
वितक 2078 B.S. – तेइसौं दिन
वितक 2078 B.S. – तेइसौं दिन
By Shree Navatan Dham, (SND)
2021-08-19
आज मिति २०७८।०५।०३ मा वीतक चर्चा प्रसँगको उपलक्ष्यमा श्री धा.बा. गोबिन्द प्रसाद गौतमज्युको पुन्य स्मृतिमा श्री कान्छी गौतमज्युको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु. ५१००-) प्राप्त भएको छ । यसैगरी धा.बा.श्री छ्त्र बहदुर के.सि. ज्युको पुन्य स्मृतिमा वहाँ परिवारको तर्फबाट श्री नवतनधाममा आजको वीतक भण्डारा सेवा (रु.५१००) प्राप्त भएको छ | यस पावन कार्यमा वहॉको सेवा समर्पणमा श्री राजश्यामाजीको असिम कृपा सदैब भईरहोस, सबै कार्य सिद्धिहोस, उत्तरोत्तर प्रगती होस,श्री नवतनधाम तथा पुज्य बाबाजी श्री १०८ अमृतराज महाराजजीबाट खुबखुब आशीर्वाद छ।
यसैगरी वीतकमा भाग लिनको को लागि सबै सुन्दरसाथजीहरु सम्पुर्णमा समिति अनुरोध गर्दछ।

श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल
श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दीर श्रीनवतनधाम
गोठाटार
काठमाडौ,नेपाल।

।।।।प्रणाम।।।।

तेइसौं दिन