September 23, 2021, Thu, 51:09:16
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
ब्राह्मण को आंशिक परिभाषा भाग 3
ब्राह्मण को आंशिक परिभाषा भाग 3
ब्राह्मण को आंशिक परिभाषा भाग 3
By Shree Navatan Dham (SND), (SND)
2021-09-06
ब्राह्मण को आंशिक परिभाषा भाग 3

Shree Navatan Dham (SND)

अध्याय I – Yajnavalkya र Asvala
1. ओम। विदेहका सम्राट जनकले एक बलिदान गरे जसमा पुजारीहरुका बीच उपहारहरु स्वतन्त्र रूपमा वितरण गरियो। कुरु र पञ्चाला देशका ब्राह्मण विद्वानहरु त्यहाँ भेला भएका थिए। विदेह का सम्राट तनाक जान्न चाहन्थे कि यी ब्राह्मणहरु मध्ये सबैभन्दा ज्ञानी वैदिक विद्वान को हो। यसैले उसले एक हजार गाईलाई एउटा कलममा सिमित गरी सुनको प्रत्येक दस पाडाको सी hमा बाँध्यो।

२. उहाँले उनीहरुलाई भन्नुभयो: “आदरणीय ब्राह्मणहरु, तिमीहरु मध्ये जो सबैभन्दा राम्रो वैदिक विद्वान हो यी गाईहरुलाई घर चलाउन देओ।” कुनै ब्राह्मणले हिम्मत गरेनन्। तब याज्ञवल्क्यले आफ्ना एक शिष्यलाई भने: “प्रिय संस्रव, यी गाईहरुलाई घर ल्याऊ।” उहाँले तिनीहरूलाई टाढिदिनुभयो। ब्राह्मणहरु क्रोधित भए र भने: “उनी कसरी आफैंलाई हामी मध्ये सबैभन्दा राम्रो वैदिक विद्वान भन्न हिम्मत गर्छन्?” अब उनीहरु को बीच Asvala, Videha को सम्राट जनक को hotri पुजारी थियो। उनले याज्ञवल्क्यलाई सोधे: “के तपाइँ साँच्चै हामी मध्ये सबैभन्दा राम्रो वैदिक विद्वान हो, याज्ञवल्क्य?” उसले जवाफ दियो: “म सबैभन्दा राम्रो वैदिक विद्वानलाई नमन गर्छु, तर मँ मात्र यी गाईहरु पाउन चाहन्छु।” त्यसपछि hotri Asvala उहाँलाई प्रश्न गर्न निर्धारित।

३. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “चूंकि यहाँ सबै थोक (अर्थात बलिदान संग जोडिएको) मृत्यु द्वारा पराजित भएको छ, किनकि सबै कुरा मृत्यु बाट पराजित भएको छ, बलिदानकर्ता आफैंलाई मृत्यु को पहुँच बाट मुक्त गर्दछ?” “होत्री पुजारी र बोल्ने अंग को माध्यम बाट आगो को रूप मा देखियो। बलिदानकर्ताको बोलीको अंग होत्री हो। बोली को यो अंग आगो हो; यो आगो hotri छ; यो आगो मुक्ति को साधन हो; यो पूर्ण मुक्ति हो। ”

४. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “चूंकि यहाँ सबै कुरा दिन र रातले पराजित गरेको छ, किनकि दिन र रातमा सबै कुरा पराजित भएको छ, बलिदान दिने व्यक्ति आफैंलाई दिन र रातको पहुँच बाट मुक्त गर्दछ?” “अध्वर्यु पुजारी को माध्यम बाट र आँखा सूर्य को रूप मा हेर्नुभयो। बलिदानकर्ताको आँखा अध्वर्यु हो। यो आँखा सूर्य हो। यो सूर्य अध्वर्यु छ; यो सूर्य मुक्ति को साधन हो; यो पूर्ण मुक्ति हो। ”

५. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “चूंकि यहाँ सबै कुरा उज्यालो र अँध्यारो किल्लाहरु द्वारा पराजित भएको छ, किनकि सबै कुरा उज्यालो र अँध्यारो किल्लाहरु द्वारा पराजित भएको छ, बलिदानले आफूलाई उज्यालो र अँध्यारो किल्लाहरुको पहुँच बाट मुक्त गर्दछ। ? ” “उदगत्री पुजारी र महत्वपूर्ण सास को माध्यम बाट हावा को रूप मा हेर्नुभयो। यो महत्वपूर्ण सास udgatri हो। यो महत्वपूर्ण सास हावा हो; यो हावा udgatri हो; यो हावा मुक्ति को साधन हो; यो पूर्ण मुक्ति हो। ”

6.. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “चूंकि आकाश, जसरी थियो, समर्थन बिना, बलिदान दिने कुन स्वर्गमा जान्छन्?” “ब्रह्मा पुजारी को माध्यम बाट र मन चन्द्रमा को रूप मा देखीयो। बलिदानकर्ताको मन ब्रह्मा हो। मन चन्द्रमा हो; यो चन्द्र ब्रह्मा हो; यो चन्द्र मुक्ति को साधन हो; यो पूर्ण मुक्ति हो। मुक्ति को तरिका को बारे मा अब सम्म; अब समानता मा आधारित ध्यान को बारे मा।

7. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “होत्री पुजारीले आज यज्ञमा कति प्रकारका igग पद प्रयोग गर्ने छन्?” “तीन प्रकार।” “र यी तीन कुन हुन्?” “परिचयात्मक, बलिदान र तेस्रो को रूप मा eulogistic।” “उनी (बलिदानकर्ता) उनीहरु मार्फत के जित्छन?” “यो सबै जसमा जीवन छ।”

8. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “अध्वर्यु पुजारीले आज यज्ञमा कती प्रकारको बलि चढाउनेछन्?” “तीन।” “र यी तीन कुन हुन्?” “ती जो, जब प्रस्ताव गरीन्छ, माथि ज्वाला; जो, जब प्रस्ताव, एक ठूलो शोर बनाउन; र ती जो, जब प्रस्ताव गरीन्छ, तल डुब्छन्। “उनी (बलिदानकर्ता) उनीहरु मार्फत के जित्छन?” “उनीहरु द्वारा, जब प्रस्ताव गरीन्छ, माथी माथि ज्वाला, उसले देवताहरुको संसार जित्छ; देवताहरुको संसार उज्यालो छ, जस्तै यो थियो। जो द्वारा, जब पेशकश, एक ठूलो शोर बनाउन, उहाँले Manes को संसार जित्छ; Manes को यो संसार को लागी अत्यधिक शोर छ। ती द्वारा, जब प्रस्ताव गरीयो, तल डुब्यो, उसले पुरुषहरुको संसार जित्छ; पुरुषहरुको संसार तल तल छ। ”

9. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “कति देवताहरु संग ब्रह्मा पुजारी दाहिने तिर बसेर आज बलिदान को रक्षा गर्दछन्?” “एउटा संग।” “त्यो कुन हो?” “दिमाग। मन साँच्चै अनन्त छ र अनन्त Visve — devas छन्। एक अनन्त संसार उहाँ (बलिदानकर्ता) यस प्रकार जित्नुहुन्छ। ”

१०. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “उदगत्री पुजारीले आज यज्ञमा कति प्रकारका स्तुति भजन गर्ने छन्?” “तीन।” “र यी तीन कुन हुन्?” “परिचयात्मक, बलिदान र eulogistic” शरीर को सन्दर्भ छ जो ती हुन्? ” “प्राण परिचयात्मक भजन हो, अपान भजन हो र व्यान स्तुतिपर भजन हो।” “उनी (बलिदानकर्ता) उनीहरु मार्फत के जित्छन?” “परिचयात्मक भजन को माध्यम बाट उसले पृथ्वी जित्छ, बलिदान भजन को माध्यम बाट उसले आकाश जित्छ र स्तुतिगीत भजन को माध्यम बाट उसले स्वर्ग जित्छ। त्यसपछि पुजारी Asvala आफ्नो शान्ति आयोजित।

अध्याय II – Yajnavalkya र Artabhaga
१. तब जर्त्कारुको वंशका अर्ताभागाले उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “कति ग्रहा (अंग) छन् र कति अतिग्रहा (वस्तुहरु) छन्?” “आठ ग्रह,” उनले जवाफ दिए, “र आठ अतिग्रह।” “र यी आठ ग्रह र आठ atigrahas के हुन्?”

२. “प्राण (नाक), वास्तवमा, ग्रह हो; यो apana (गंध), atigraha द्वारा नियन्त्रित छ; एक को लागी apana को माध्यम बाट गन्ध गन्ध (हावा मा सास फेर्न)।

३. “वाक (बोली को अंग), वास्तव मा, ग्रह हो; यो atigraha, नाम द्वारा नियन्त्रित छ; एक को लागी बोल्ने अंग को माध्यम बाट नाम उच्चारण गर्दछ।

४. “जिब्रो, वास्तवमा, ग्रह हो; यो atigraha, स्वाद द्वारा नियन्त्रित छ; एक को लागी जिब्रो द्वारा स्वाद थाहा छ।

५. “आँखा, वास्तवमा, ग्रह हो; यो atigraha रंग द्वारा नियन्त्रित छ; एक को लागी आँखा को माध्यम बाट रंग देख्छ।

6. “कान, साँच्चै, graha छ; यो atigraha ध्वनि द्वारा नियन्त्रित छ; एक कान संग आवाज सुन्ने को लागी।

7. “मन, वास्तव मा, ग्रह हो; यो atigraha इच्छा द्वारा नियन्त्रित छ; मन को माध्यम बाट एक इच्छाहरु लाई कदर गर्दछ।

8. “हातहरु, वास्तव मा, graha छन्; तिनीहरू atigraha द्वारा नियंत्रित छन्, काम; को लागी एक हात को माध्यम बाट काम गर्दछ।

9. “छाला, वास्तव मा, graha छ; यो atigraha, स्पर्श द्वारा नियन्त्रित छ; एक को लागी छाला को माध्यम बाट स्पर्श महसुस गर्दछ। यी आठ ग्रह र आठ अतिग्रह हुन्। ”

१०. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “किनकि यो सब मृत्युको खाना हो, जो प्रार्थना गर्दछन्, त्यो भगवान को हो जसको लागी मृत्यु खाना हो?” “आगो, साँच्चै, मृत्यु हो; यो पानी को खाना हो। जसले यो जान्दछ उसले अर्को मृत्युलाई जित्छ। ”

११. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “जब यो मुक्त व्यक्ति मर्छ, उसको अंगहरु गर उहाँबाट भाग लिनुहोस् वा छैन? ” “होइन,” याज्ञवल्क्यले जवाफ दिए, “उनीहरु उहाँमा मात्र विलीन हुन्छन्। शरीर फुलेको छ, फुलेको छ र त्यो अवस्थामा मृत शरीर आराम मा छ। ”

१२. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “जब यस्तो मानिस मर्छ, यो के हो जसले उसलाई छोड्दैन?” “नाम। नाम अनन्त छ र अनन्त Visve— देवहरु छन्। जसले यो जान्दछ उसले यस प्रकार अनन्त संसार जित्छ। ”

१३. “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “जब यस मृत व्यक्तिको मुखर अंग आगोमा, हावामा नाक, घाममा आँखा, चन्द्रमामा दिमाग, क्वार्टरमा कान, पृथ्वीमा शरीर , बाहिरी आकाश मा मुटु मा आकाश (अन्तरिक्ष), जडी बूटी मा शरीर मा कपाल, रुख मा टाउको मा कपाल र रगत र वीर्य पानी मा जम्मा हुन्छ, तब त्यो मान्छे कहाँ छ? याज्ञवल्क्यले भने: “मलाई आफ्नो हात दिनुहोस्, प्रिय अर्ताभागा। हामी यो आफैंमा निर्णय गर्नेछौं; हामी यो भीडमा गर्न सक्दैनौं। ” तब उनीहरु बाहिर गए र विचार विमर्श गरे र उनीहरु के बारे मा कुरा गरे कर्म (काम) र उनीहरु के प्रशंसा गरे कर्म थियो: एक राम्रो कर्म को माध्यम बाट राम्रो हुन्छ र नराम्रो कर्म को माध्यम बाट खराब हुन्छ। जारतकरु को वंश को Artabhaga, त्यसपछि उनको शान्ति आयोजित।

अध्याय III – Yajnavalkya र Bhujyu
१. अर्को भुज्यु, लाह्या का नाति, उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “हामी मद्राको देशमा धार्मिक बिद्यार्थीहरुको रुपमा यात्रा गरिरहेका थियौं, जब हामी कपिहरुको वंशको पञ्चालाको घरमा पुग्यौं। उनकी छोरी एक गन्धर्व द्वारा कब्जा गरीएको थियो। हामीले उहाँलाई सोध्यौं: ‘तिमी को हौ?’ उनले भने: ‘म सुधन्वन हुँ, अंगिरसको वंशको।’ संसारको सीमा को बारे मा उहाँलाई सोध्दा, हामीले भने: ‘परीक्षित को वंशज कहाँ थिए?’ र यसै गरी म तिमीलाई सोध्छु, याज्ञवल्क्य, परीक्षित को वंशज कहाँ थिए? मलाई भन्नुहोस्, परीक्षितका सन्तान कहाँ थिए? ”

२. याज्ञवल्क्यले भने: “मलाई लाग्छ, गन्धर्वले तिमीहरुलाई भनेका थिए कि उनीहरु घोडा बलिदान गर्नेहरु जहाँ गए त्यहाँ गए।” “र उनीहरु कहाँ जान्छन् जसले घोडाको बलिदान गरेका छन्?” “एक दिनमा सूर्यको रथले कब्जा गरेको ३२ गुणा अन्तरिक्षले यो विमान (लोका) बनाउँछ; यसको वरिपरि, दुई पटक क्षेत्र कभर, संसार (पृथ्वी) हो; संसारभरि, दुई पटक क्षेत्र कभर, सागर हो। अब, जस्तै एक रेजर वा एक फ्लाई को पखेटा को किनारा छ, त्यसैले त्यहाँ मात्र ब्रह्माण्डीय खोल को दुई आधा को बीच धेरै ठाउँ छ। त्यो खुल्ला बाट उनीहरु बाहिर जान्छन्। “आगो, एक बाज को रूप मा, उनीहरुलाई वायु लाई दिईयो। वायु, उनीहरुलाई आफैंमा राखेर, उनीहरुलाई घोडा — बलिदानको अघिल्लो कलाकारहरु जहाँ थिए। ” यसरी गन्धर्वले वायुको प्रशंसा गरे। यसैले वायु एक्लै सबै व्यक्तिको समग्र हो। जो यो जान्दछन्, माथि भनिए अनुसार, थप मृत्युलाई जित्छ। त्यसपछि लहुयाका नाति भुज्युले आफ्नो शान्ति राखे।

अध्याय IV – Yajnavalkya र Ushasta
१. तब चक्रका पुत्र उषास्तले उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “मलाई ब्राह्मणलाई बताउनुहोस् जुन तुरुन्त र सीधा बुझिन्छ – सबै भित्रको आत्म।” “यो तपाइँको आफै हो कि सबै भित्र छ।” “यज्ञवल्क्य, कुन स्व सबैमा छ?” “जो प्राण को माध्यम ले सास फेर्छ त्यो तपाइँको आफै हो कि सबै भित्र छ। त्यो जो apana को माध्यम बाट तल जान्छ तपाइँको स्वयं हो कि सबै भित्र छ। त्यो जो व्यास को माध्यम बाट व्याप्त छ तपाइँको स्वयं हो कि सबै भित्र छ। त्यो जो udana संग बाहिर जान्छ तपाइँको स्वयं हो कि सबै भित्र छ। यो तपाइँको आफै हो कि सबै भित्र छ। ”

२. चक्रका पुत्र उषास्तले भने: “तपाइँले यो भन्नुभएको छ: ‘यो एउटा गाई हो,’ ‘यो एउटा घोडा हो।’ मलाई ठ्याक्कै ब्राह्मण भन्नुहोस् जो तत्काल र सीधा छ — स्वयं जो सबै भित्र छ। “यो तपाइँको आफै हो कि सबै भित्र छ।” “जो सबै भित्र छ, याज्ञवल्क्य?” “तिमीले हेर्ने द्रष्टालाई देख्न सक्दैनौ; तपाइँ सुन्ने को सुन्नुहुन्न; तपाइँ सोच को विचारक को बारे मा सोच्न सक्नुहुन्न; तपाइँ जान्ने को जान्न जान्न सक्नुहुन्न। यो तपाइँको भित्र छ कि सबै भित्र छ; अरु सबै बाहेक यो विनाशकारी छ। ” तब चक्रका पुत्र उषास्तले आफ्नो शान्ति राखे।

अध्याय V – Yajnavalkya र Kahola
१. अर्को कुशीतका छोरा काहोलाले उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उसले भन्यो, “मलाई ब्राह्मणलाई बताउनुहोस् जो प्रत्यक्ष र तुरुन्तै बुझिन्छ – सबै भित्रको स्व।” “यो तपाइँको आफै हो कि सबै भित्र छ।” “यज्ञवल्क्य, कुन स्व सबैमा छ?” “यो त्यो हो जो भोक र तिर्खा, दु: ख, भ्रम, बुढ्यौली र मृत्यु भन्दा माथि छ। यो स्व को साक्षात्कार गरेर, ब्राह्मणहरु छोराहरु को कामना, धन को कामना र संसार को कामना लाई त्याग्छन् र धार्मिक भिक्षुहरुको जीवन बिताउँछन्। जो पुत्रहरुको चाहना हो त्यो धन को कामना हो र जो धन को कामना हो संसारको इच्छा हो; यी दुबैका लागी मात्र इच्छाहरु हुन्। तेसैले एक ब्राह्मण, उनी छात्रवृत्ति संग गरे पछि, त्यो शक्ति मा रहन को लागी प्रयास गर्नु पर्छ जो छात्रवृत्ति बाट आउँछ। उहाँ त्यो शक्ति र छात्रवृत्ति संग गरे पछि, उनी ध्यानधारी बन्छन् र ध्यान र गैर -ध्यान दुवै संग गरे पछि, उनी ब्राह्मण को जानकार बन्छन्। “ब्राह्मण को जानकार कसरी व्यवहार गर्दछ? उहाँ जतिसुकै व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ साँच्चै त्यस्तो हुनुहुन्छ। अरु सबै बाहेक यो विनाशकारी छ। ” तब Kushitaka का छोरा Kahola, उनको शान्ति आयोजित।

अध्याय VI – याज्ञवल्क्य र गार्गी (I)
१. तब वाचनकु की छोरी गार्गीले उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उनले भनिन्, “यदि यो सबै पानीले व्याप्त छ, के, प्रार्थना गरेर, पानी व्याप्त छ?” “हावा बाट, हे गार्गी।” “के बाट, प्रार्थना, हावा व्याप्त छ?” “आकाशको, हे गार्गी।” “आकाश कता व्याप्त छ?” “गन्धर्वहरुको संसार बाट, हे गार्गी।” “के द्वारा गन्धर्वहरुको संसार व्याप्त छ?” “सूर्यको संसारमा, हे गार्गी। “सूर्यको संसार कता व्याप्त छ?” “चन्द्रमा को संसार, हे गार्गी।” “के द्वारा चन्द्रमा को संसार व्याप्त छ?” “ताराहरु को दुनिया, हे गार्गी।” “ताराहरुको संसार कता व्याप्त छ?” “हे गार्गी, देवताहरुको संसारको।” “देवताहरुको संसार कता व्याप्त छ?” “इन्द्र को संसार द्वारा, हे गार्गी। “के द्वारा इन्द्र को संसार व्याप्त छ?” “Virij को संसार द्वारा, हे गार्गी। “के द्वारा Virij को संसार व्याप्त छ?” “हिरण्यगर्भ को संसार द्वारा, हे गार्गी।” “के बाट, प्रार्थना, हिरण्यगर्भ को संसार व्याप्त छ?” “गार्गी नगर्नुहोस्,” उनले भने, “धेरै प्रश्न गर्नुहोस्, नत्र तपाइँको टाउको झर्ने छ। तपाइँ एक देवता को बारे मा धेरै धेरै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ जसको बारेमा हामी धेरै सोध्न हुँदैन। धेरै न सोध, हे गार्गी। ” त्यसपछि गार्गी, Vachaknu को छोरी, उनको शान्ति आयोजित।

अध्याय VII – Yajnavalkya र Uddalaka
१. तब अरुणाका छोरा उदलकले उनलाई प्रश्न गरे। “याज्ञवल्क्य,” उनले भने, “मद्रा को देश मा हामी कपि को पंक्ति को Patanchala को घरमा बस्थे, बलिदानहरु मा शास्त्रहरु को अध्ययन गरी रहे। उनकी श्रीमती गण्डर्व द्वारा ग्रस्त थिइन्। हामीले उहाँलाई सोध्यौं: ‘तिमी को हौ?’ उसले भन्यो: ‘म कवन्धा हुँ, अथर्वनको छोरो।’ उनले पतञ्चल कप्या र बलिदानमा शास्त्र पढ्नेहरुलाई भने: ‘हे कपि का वंशज, के तिमीलाई थाहा छ कि सूत्र जसद्वारा यो संसार, अन्य संसार र सबै प्राणीहरु संगै छन्?’ Patanchala Kapya भन्नुभयो: ‘मलाई थाहा छैन, आदरणीय महोदय।’ तब उनले पतञ्चल कप्या र बलिदानहरुमा शास्त्र अध्ययन गर्नेहरुलाई भने: ‘हे कपि का वंशज, के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि भित्री नियन्त्रक जो यस संसार, परलोक र सबै प्राणीहरुलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?’ Patanchala Kapya ले भन्नुभयो: ‘म उहाँलाई चिन्दिन, आदरणीय महोदय। ‘तब उनले पतञ्चल कप्या र बलिदानहरुमा शास्त्र अध्ययन गर्नेहरुलाई भने:’ हे कपि का वंशज, जो त्यो सूत्र जान्दछन् र त्यो भित्री नियन्त्रक वास्तवमा ब्राह्मणलाई जान्दछन्; उनी संसार जान्दछन्, उनी देवताहरु जान्दछन्, उनी वेद जान्दछन्, उनी प्राणीहरु जान्दछन्, उनी स्वयंलाई जान्दछन्, उनी सबै कुरा जान्दछन्। ‘ उनले यो सबै उनीहरुलाई बुझाए र मलाई थाहा छ। यदि तपाइँ, याज्ञवल्क्य, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रकलाई थाहा छैन र अझै पनि ब्राह्मणका ज्ञाताहरुको मात्र गाईहरु लैजानुहुन्छ, तिम्रो शिर झर्नेछ। ” “मलाई थाहा छ, हे गौतम, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रक।” “कसैले भन्न सक्छ: ‘मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ।’ हामीलाई के थाहा छ भन्नुहोस्। ” उनी वेद जान्दछन्, उनी प्राणीहरु जान्दछन्, उनी स्वयंलाई जान्दछन्, उनी सबै कुरा जान्दछन्। ‘ उनले यो सबै उनीहरुलाई बुझाए र मलाई थाहा छ। यदि तपाइँ, याज्ञवल्क्य, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रकलाई थाहा छैन र अझै पनि ब्राह्मणका ज्ञाताहरुको मात्र गाईहरु लैजानुहुन्छ, तिम्रो शिर झर्नेछ। ” “मलाई थाहा छ, हे गौतम, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रक।” “कसैले भन्न सक्छ: ‘मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ।’ हामीलाई के थाहा छ भन्नुहोस्। ” उनी वेद जान्दछन्, उनी प्राणीहरु जान्दछन्, उनी स्वयंलाई जान्दछन्, उनी सबै कुरा जान्दछन्। ‘ उनले यो सबै उनीहरुलाई बुझाए र मलाई थाहा छ। यदि तपाइँ, याज्ञवल्क्य, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रकलाई थाहा छैन र अझै पनि ब्राह्मणका ज्ञाताहरुको मात्र गाईहरु लैजानुहुन्छ, तिम्रो शिर झर्नेछ। ” “मलाई थाहा छ, हे गौतम, त्यो सूत्र र त्यो भित्री नियन्त्रक।” “कसैले भन्न सक्छ: ‘मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ।’ हामीलाई के थाहा छ भन्नुहोस्। ”

२. याज्ञवल्क्यले भने: “वायु, हे गौतम, त्यो सूत्र हो। वायु द्वारा, एक धागा को रूप मा, हे गौतम, यो संसार, अन्य संसार र सबै प्राणीहरु एक साथ आयोजित छन्। तेसैले हे गौतम, उनीहरु मर्ने व्यक्तिको बारेमा भन्छन् कि उसका अंगहरु ढीला भएका छन्। किनकि उनीहरु वायु द्वारा एक धागा जस्तै गरी राखिएका छन्। “बिल्कुल, याज्ञवल्क्य। अब भित्री नियन्त्रक वर्णन गर्नुहोस्।

३. याज्ञवल्क्यले भने: “जो पृथ्वीमा बसोबास गर्छ, अझै सम्म पृथ्वी भित्र छ, जसलाई पृथ्वी थाहा छैन, जसको शरीर पृथ्वी हो र जो पृथ्वी को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ।

4. “जो पानीमा बस्छ, तैपनि पानी भित्र छ, जसलाई पानी थाहा छैन, जसको शरीरको पानी हो र जसले पानीलाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो आगोमा बस्छ, अझै आगो भित्र छ, जसलाई आगो थाहा छैन, जसको शरीरमा आगो छ र जसले आगोलाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं हुनुहुन्छ, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो आकाशमा बसोबास गर्छ, अझै आकाश भित्र छ, जसलाई आकाश थाहा छैन, जसको शरीर आकाश हो र जसले आकाशलाई भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो हावामा बसोबास गर्छ, तैपनि हावा भित्र छ, जसलाई हावा थाहा छैन, जसको शरीर हावा हो र जो भित्र बाट हावालाई नियन्त्रणमा राख्छ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो स्वर्गमा बस्छ, अझै स्वर्ग भित्र छ, जसलाई स्वर्ग थाहा छैन, जसको शरीर स्वर्ग हो र जो स्वर्ग को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं हुनुहुन्छ, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो सूर्यमा बस्छ, अझै सम्म सूर्य भित्र छ, जसलाई सूर्य थाहा छैन, जसको शरीर सूर्य हो र जसले सूर्यलाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो अन्तरिक्ष को क्वार्टरमा बस्छ, अझै उनीहरु भित्र छ, जसलाई क्वार्टर थाहा छैन, जसको शरीर क्वार्टर हो र जो क्वार्टर को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो चन्द्रमा र ताराहरुमा बसोबास गर्छ, तैपनि चन्द्रमा र ताराहरु भित्र छ, जसलाई चन्द्रमा र ताराहरु थाहा छैन, जसको शरीर चन्द्रमा र ताराहरु हुन् र जसले चन्द्रमा र ताराहरु लाई भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछन् e उनी तिम्रो स्वयम, भित्री हुनुहुन्छ। नियन्त्रक, अमर। “जो आकास मा बस्छ, अझै आकाश मा छ, जसलाई आकासा थाहा छैन, जसको शरीर akasa छ र जो आकाश को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो अँध्यारोमा बस्छ, अझै सम्म अन्धकारमा छ, जसलाई अन्धकार थाहा छैन, जसको शरीर अन्धकार छ र जसले अन्धकारलाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं हुनुहुन्छ, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो ज्योतिमा बस्छ, अझै उज्यालोमा छ, जसलाई प्रकाश थाहा छैन, जसको शरीरको प्रकाश हो र जसले प्रकाशलाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं हुनुहुन्छ, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ।” यो धेरै देवताहरु (adhidaivatam) को सन्दर्भ संग। अब प्राणीहरु (adhibhutam) को सन्दर्भ संग। जसको शरीर अन्धकार हो र जो भित्र बाट अन्धकार नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो ज्योतिमा बस्छ, अझै उज्यालोमा छ, जसलाई प्रकाश थाहा छैन, जसको शरीरको प्रकाश हो र जो प्रकाश को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ।” यो धेरै देवताहरु (adhidaivatam) को सन्दर्भ संग। अब प्राणीहरु (adhibhutam) को सन्दर्भ संग। जसको शरीर अन्धकार हो र जो भित्र बाट अन्धकार नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो ज्योतिमा बस्छ, अझै उज्यालोमा छ, जसलाई प्रकाश थाहा छैन, जसको शरीरको प्रकाश हो र जो प्रकाश को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ।” यो धेरै देवताहरु (adhidaivatam) को सन्दर्भ संग। अब प्राणीहरु (adhibhutam) को सन्दर्भ संग।

5. याज्ञवल्क्यले भने: “जो सबै प्राणीहरु मा बस्छ, अझै सम्म सबै प्राणीहरु भित्र छ, जसलाई कुनै प्राणी थाहा छैन, जसको शरीर सबै प्राणीहरु हुन् र जसले सबै प्राणीहरुलाई भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछन् – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ।” यो धेरै प्राणीहरु को सन्दर्भ संग। अब शरीर को सन्दर्भ संग।

6. याज्ञवल्क्यले भने: “जो नाक (प्राण) मा बस्छ, अझै पनी नाक भित्र छ, जसलाई नाक थाहा छैन, जसको शरीर नाक हो र जसले नाकलाई भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्वयं हुनुहुन्छ, भित्री नियन्त्रक, अमर। “जो बोली को अंग मा बास गर्दछ, अझै सम्म बोली भित्र छ, जसको बोली थाहा छैन, जसको शरीर को बोली हो र जो भित्र बाट बोली को नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो आँखामा बस्छ, अझै सम्म आँखा भित्र छ, जसलाई आँखा थाहा छैन, जसको शरीर आँखा हो र जो आँखा भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो कानमा बसोबास गर्छ, अझै कान भित्र छ, जसलाई कान थाहा छैन, जसको शरीर कान हो र जो कान भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो मनमा बस्छ, अझै मन भित्र छ, जसलाई मन थाहा छैन, जसको शरीर दिमाग हो र जो मन भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो छालामा बसोबास गर्छ, तैपनि छाला भित्र छ, जसलाई छाला थाहा छैन, जसको शरीर छाला हो र जसले छालालाई भित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो बुद्धि (विज्ञान) मा बसोबास गर्दछ, अझै सम्म बुद्धि भित्र छ, जसलाई बुद्धि थाहा छैन, जसको शरीर बुद्धि हो र जो बुद्धि को भित्र बाट नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “जो पुस्ता को अंग मा बसोबास गर्दछ, अझै सम्म अंग भित्र छ, जसलाई अंग थाहा छैन, जसको शरीर को अंग हो र जो भित्र बाट अंग को नियन्त्रण गर्दछ – उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। “उहाँ कहिल्यै देख्नुहुन्न, तर द्रष्टा हुनुहुन्छ; उहाँ कहिल्यै सुन्नुहुन्न, तर श्रोता हुनुहुन्छ; उहाँ कहिल्यै सोच्नुहुन्न, तर विचारक हुनुहुन्छ; उहाँ कहिल्यै ज्ञात हुनुहुन्न, तर ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरु कुनै द्रष्टा छैन, उहाँ बाहेक अरु कोहि सुन्नेवाला छैन, उहाँ बाहेक अरु कोहि चिन्तक छैन, उहाँ बाहेक अरु कोहि ज्ञानी छैन। उहाँ तपाइँको स्व, भित्री नियन्त्रक, अमर हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरु सबै नाशवान छन्। ” तब अरुणका पुत्र उदिलकले आफ्नो शान्ति राखे।

अध्याय VIII – याज्ञवल्क्य र गार्गी (II)
१. तब वाचकनुकी छोरीले भनिन्: ‘आदरणीय ब्राह्मणहरु, म उहाँलाई दुई प्रश्न सोध्छु। यदि उसले मलाई यी कुराहरुको जवाफ दियो, तब तिमीहरु मध्ये कसैले पनि ब्राह्मणको चर्चामा उसलाई हराउन सक्दैनौ। ” ब्राह्मणले भने: “हे गार्गी, सोध।”

२. गार्गीले भनिन्: “हे याज्ञवल्क्य, म तिमीलाई दुई प्रश्न सोध्छु: कासी वा विदेह का राजा, वीर रेखाका वंशजको रूपमा, उसको अस्वाभाविक धनुष बाँध्न सक्छ, उसको हातमा दुई बाँसको टिपिएको तीर अत्यन्त पीडादायी हुन्छ। शत्रुहरु लाई र नजिक बाट उसका शत्रुहरु को नजिक, यज्ञवल्क्य, तेसैले, मँ दुई प्रश्नहरु संग तिमीलाई सामना गर्छु। मलाई यी कुराहरुको जवाफ दिनुहोस्। ” “हे गार्गी, सोध।”

३. उनले भनिन्: “हे याज्ञवल्क्य, त्यो सूत्र के व्याप्त छ जो स्वर्ग माथि र पृथ्वी तल छ, जो स्वर्ग र पृथ्वी हो साथै उनीहरु बीच के छ र जो उनीहरु भन्छन् – थियो, छ र हुनेछ?”

४. उहाँले भन्नुभयो: “त्यो, हे गार्गी, जो स्वर्ग माथि र पृथ्वी तल छ, जो स्वर्ग र पृथ्वी हो, साथै जो उनीहरुका बीचमा छ र जो उनीहरु भन्छन् – थियो, छ र हुनेछ, अव्यक्त द्वारा व्याप्त छ। आकासा।

५. उनले भनिन्: “हे यज्ञवल्क्य, म तिमीलाई नमन गर्छु। तपाईंले मेरो यो प्रश्नको पूर्ण जवाफ दिनुभएको छ। अब अरुको लागी आफैंलाई ब्रेस गर्नुहोस्। ” “हे गार्गी, सोध।”

6. उनले भनिन्: “याज्ञवल्क्य, त्यो सूत्र के व्याप्त छ जो स्वर्ग माथि र पृथ्वी तल छ, जो स्वर्ग र पृथ्वी हो साथै उनीहरु बीच के छ र जो उनीहरु भन्छन् – थियो, छ र हुनेछ?” उनले भने: “त्यो, हे गार्गी, जो स्वर्ग माथि र पृथ्वी तल छ, जो स्वर्ग र पृथ्वी हो, साथै उनीहरुका बीचमा के छ र जो उनीहरु भन्छन् – थियो, छ र हुनेछ, अप्रकाशित आकाश द्वारा व्याप्त छ। ” “आकाशमा के व्याप्त छ?”

7. उहाँले भन्नुभयो: “त्यो, हे गार्गी, ब्राह्मणका ज्ञाताहरुलाई अविनाशी भनिन्छ। यो न त सकल छ न सूक्ष्म छ, न छोटो छ न लामो छ, न रातो छ न नमी छ; यो न त छाया हो न अन्धकार, न हावा न आकाश। यो अप्राप्य छ; यो स्वाद वा गन्ध बिना हो, आँखा वा कान बिना, जिब्रो वा दिमाग बिना; यो गैर -प्रभावकारी छ, महत्वपूर्ण सास वा मुख बिना, मापन बिना र बाहिरी वा भित्री बिना। यो केहि खादैन, न त यो कसैले खाएको छ।

9. “साँच्चै, यो अविनाशी, हे गार्गी को शक्तिशाली शासन अन्तर्गत सूर्य र चन्द्रमा आ -आफ्नो स्थान मा आयोजित छन्। यो अविनाशी को शक्तिशाली शासन अन्तर्गत, हे गार्गी, स्वर्ग र पृथ्वी आ -आफ्नो स्थिति मा आयोजित छन्। यो अविनाशी, हे गार्गी को शक्तिशाली शासन अन्तर्गत, पल, मुहूर्त (लगभग अट्ठालीस मिनेट), दिन र रातहरु, फोर्टनाइट्स, महिनाहरु, andतुहरु र बर्षहरु आ -आफ्नो स्थान मा राखिन्छन्। यो अविनाशी, हे गार्गी को शक्तिशाली शासन अन्तर्गत, केहि नदीहरु सेतो पहाडहरु बाट पूर्व तिर बग्छन्, अन्य पश्चिम तिर ती दिशा मा जारी रहन्छन् र अझै पनी अरु आ -आफ्नो पाठ्यक्रम मा रहन्छन्। यो अविनाशी को शक्तिशाली शासन अन्तर्गत, हे गार्गी, पुरुषहरु जसले प्रशंसा गर्छन्, देवताहरु बलिदान मा निर्भर गर्दछन र मर्नेस डार्वी बलिदान मा निर्भर गर्दछ।

१०. “जो कोहि यस संसारमा, हे गार्गी, यो अविनाशी थाहा बिना, बलि चढाउँछ, बलि चढाउँछ र तपस्या अभ्यास गर्दछ, हजारौं बर्ष सम्म पनि, यस्ता सबै कार्यहरु तर विनाशकारी पाउँछ। जो कोही, हे गार्गी, यो अविनाशी थाहा बिना यो संसार बाट बिदा हुन्छ दुखी छ। तर उनी, हे गार्गी, जो अविनाशीलाई जान्दछन् यस संसारबाट बिदा हुन्छन् उनी ब्राह्मणका ज्ञाता हुन्।

११. “साँच्चै, त्यो अविनाशी, हे गार्गी, कहिल्यै देखीदैन तर द्रष्टा हो; यो कहिल्यै सुनेको छैन, तर सुन्ने छ; यो कहिल्यै सोचेको छैन, तर विचारक छ; यो कहिल्यै थाहा छैन, तर जान्ने हो। त्यहाँ अरु कुनै द्रष्टा छैन तर यो, त्यहाँ अरु कोहि श्रोता छैन तर यो, त्यहाँ अरु कुनै चिन्तक छैन तर यो, यो बाहेक अरु कुनै जानकार छैन। यस अविनाशी द्वारा, हे गार्गी, अदृश्य आकाश व्याप्त छ। ”

१२. तब गार्गीले भन्नुभयो: “आदरणीय ब्राह्मणहरु, तिमीहरु आफैंलाई भाग्यमानी ठान्न सक्छौ यदि तिमी उहाँलाई दण्डवत् गरेर उहाँबाट टाढा जान सक्छौ। तिमीहरु मध्ये कोहि पनि, मलाई विश्वास छ, ब्राह्मण को बारे मा तर्क मा उसलाई हराउनेछैन। त्यसपछि Vachaknu को छोरी उनको शान्ति आयोजित।

अध्याय IX – Yajnavalkya र Vidaghdha
१. तब सकलाका छोरा विदग्धले उसलाई सोधे: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” याज्ञवल्क्यले निविद भनेर चिनिने मन्त्रहरुको समूह को माध्यम बाट संख्या पत्ता लगाए र भने: “विवेक देवहरुको तीन सय तीन र तीन हजार र तीन को रूप मा उल्लेख गरीएको छ।” “धेरै राम्रो,” सकल्या (सकला का छोरा) ले भन्नुभयो र फेरी सोध्नुभयो: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” “तेत्तीस।” “धेरै राम्रो छ,” शाक्यले भने र फेरी सोध्यो: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” “छ।” “धेरै राम्रो छ,” शाक्यले भने र फेरी सोध्यो: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” “तीन।” “धेरै राम्रो छ,” शाक्यले भने र फेरी सोध्यो: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” “दुई।” “धेरै राम्रो छ,” शाक्यले भने र फेरी सोध्यो: “यज्ञवल्क्य कति देवताहरु छन्?” “डेढ।” “धेरै राम्रो,” Sakalya भन्यो र फेरि सोधे: “यज्ञवल्क्य, त्यहाँ कति देवताहरु छन्?” “एउटा।” “धेरै राम्रो छ,” शाक्यले भने र सोधे: “ती तीन सय तीन र ती तीन हजार र तीनहरु को हुन्?”

२. याज्ञवल्क्यले भने: “त्यहाँ केवल ३३ देवताहरु छन्। यी अरु मात्र उनीहरुको अभिव्यक्ति हुन्। ” “तीतीस —तीन को हुन्?” “आठ वसु, ग्यारह रुद्र र बाह्र आदित्य – यी एकतीस छन्। र इन्द्र र प्रजापति तेतीस बनाउँछन्। ”

३. “Vasus के हुन्?” शाक्यले सोध्यो। “आगो, धर्ती, हावा, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, चन्द्रमा र ताराहरु — यि हुन् वासुस; उनीहरुको लागि यो सबै ब्रह्माण्ड राखिएको छ (vasavah)। यसैले उनीहरुलाई वासु भनिन्छ। १५०

४. “रुद्र कुन हो?” शाक्यले सोध्यो। “मानव शरीर मा दस अंगहरु, दिमाग एघारौं को रूप मा। जब उनीहरु यस नश्वर शरीर बाट बिदा हुन्छन्, उनीहरु आफन्तहरुलाई रुन्छन्। किनकि उनीहरु उनीहरुलाई रुन्छन् (रुड), त्यसैले उनीहरुलाई रुद्र भनिन्छ।

५. “आदित्यहरु को हुन्?” शाक्यले सोध्यो। “बर्षमा बाह्र महिना हुन्छन्। यिनीहरु आदित्यहरु हुन्, किनकि उनीहरु (adadanah) यो सबै उनीहरु संग बोकेर हिड्छन्; त्यसैले उनीहरुलाई आदित्य भनिन्छ।

6. “इन्द्र को हो र प्रजापति को हो?” शाक्यले सोध्यो। “गर्जन इन्द्र हो र बलि प्रजापति हो।” “चट्याc कुन हो?” “चट्याbol।” “बलि कुन हो?” “जनावर।”

7. “छवटा देवताहरु को हुन्?” शाक्यले सोध्यो। “आगो, पृथ्वी, हावा, आकाश, सूर्य र स्वर्ग; यी छवटा ती सबै को लागी। ”

8. “तीन देवताहरु को हुन्?” शाक्यले सोध्यो। “यी तीन संसारहरु, किनभने ती सबै देवताहरु यी तीन मा शामिल छन्।” “दुई देवताहरु को हुन्?” “पदार्थ र महत्वपूर्ण सास (प्राण)।” “डेढ कुन हो?” “यो हावा जो चल्छ।”

9. याज्ञवल्क्यले भने: “यस बारे मा केहि भन्छन्: ‘चूंकि हावा एक पदार्थ को रूप मा उड्छ, यो डेढ (अध्याय) कसरी हुन सक्छ?’ जवाफ छ: यो एक र एक आधा छ किनकि यसको उपस्थिति बाट सबै चीजहरू महिमा (adhyardhnot) प्राप्त गर्दछ। “एक ईश्वर को हुनुहुन्छ?” “महत्वपूर्ण सास (हिरण्यगर्भ); यो ब्राह्मण हो जसलाई त्यो (तात) भनिन्छ।

10. शाक्यले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर पृथ्वी हो, जसको दृष्टि को अंग अग्नि हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरु को सम्पूर्णता मा अन्तिम समर्थन हो, उनी वास्तव मा जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो शरीर हो जो अस्तित्व हो। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता (कारण) को हुनुहुन्छ?” “अमृत (काइल),” याज्ञवल्क्यले भने।

११. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर काम (काम) हो, जसको दृष्टि को अंग बुद्धि हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरुको अन्तिम समर्थन उनीहरुको सम्पूर्णता मा हो, उनी साँच्चै थाहा छ, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो हो जो काम वासना संग पहिचान गरीन्छ। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “महिला,” याज्ञवल्क्यले भने।

१२. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर र colors्ग हो, जसको दृष्टि को अंग हो, जसको प्रकाश मन हो र जो शरीर र अंगहरु को सम्पूर्णता मा अन्तिम समर्थन हो, उनी वास्तव मा जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो प्राणी हो जो घाममा छ। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “सत्य (आँखा),” याज्ञवल्क्यले भने।

१३. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर अक्सा हो, जसको दृष्टि को अंग कान हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरु को सम्पूर्णता मा अन्तिम समर्थन हो, उनी वास्तव मा जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो प्राणी हो जो कान संग र सुन्न को समय संग पहिचान गरीएको छ। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “क्वार्टर,” याज्ञवल्क्यले भने।

14. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर अँध्यारो हो, जसको दृष्टि को अंग बुद्धि हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरु को पूर्ण समर्थन हो, उनी वास्तव मा जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो छ जो छाया (अज्ञानता) संग पहिचान गरीएको छ। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “मृत्यु,” याज्ञवल्क्यले भने।

15. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर विशेष रंग हो, जसको दृष्टि को अंग हो आँखा, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरु को पूर्ण समर्थन हो, उनी साँच्चै जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो ऐना मा भएको प्राणी हो। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “महत्वपूर्ण सास,” याज्ञवल्क्यले भने।

16. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर पानी हो, जसको दर्शनको अंग बुद्धि हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अंगहरु को सम्पूर्णता मा अन्तिम समर्थन हो, उनी वास्तव मा जान्दछन्, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो पानीमा रहेको प्राणी हो। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “वरुण (वर्षा),” याज्ञवल्क्यले भने।

17. सकल्याले भने: “साँच्चै, जो कोहि जान्दछन् कि जसको शरीर वीर्य हो, जसको दृष्टि को अंग बुद्धि हो, जसको प्रकाश दिमाग हो र जो शरीर र अ organs्गहरुको अन्तिम समर्थन उनीहरुको सम्पूर्णता मा हो, ऊ साँच्चै जान्दछ, हे याज्ञवल्क्य। ” “म जान्दछु कि जसको बारेमा तपाइँ बोल्नुहुन्छ – जो शरीर र अ organs्गहरुको पूर्ण समर्थन हो। यो पुत्र संग पहिचान भएको प्राणी हो। जा, सकल्या। ” “उहाँको देवता को हो?” “प्रजापति (पिता),” याज्ञवल्क्यले भने।

18. जब शाक्य चुपचाप बसे तब याज्ञवल्क्यले उनलाई सम्बोधन गरे: “सकल्या, के यी ब्राह्मणहरुले तिमीहरुलाई कोइला जलाउनको लागी चिमनी जस्तै उपकरण बनाएका छौ?”

19-20. “याज्ञवल्क्य,” शाक्यले भने, “तपाइँ कुन ब्राह्मणलाई थाहा छ, कि तपाइँ यस प्रकार कुरु र पञ्चालका यी वैदिक विद्वानहरुलाई बेवास्ता गर्नुभयो?” याज्ञवल्क्यले जवाफ दिए: “मलाई क्वार्टरहरु थाहा छ, उनीहरुका देवताहरु र समर्थनहरु संग।” सकल्याले भने: “यदि तपाइँ क्वार्टरहरु जान्नुहुन्छ, उनीहरुका देवताहरु र समर्थनहरु संग, तपाइँ पूर्वमा कुन देवता को साथ पहिचान गरीरहनुभएको छ?” “देवता सूर्य संग।” “सूर्यले के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “आखा। “आँखाले के समर्थन पाउँछ?” “रंग, एक को लागी आँखा संग रंग देख्छ।” “र colorsले उनीहरुको समर्थन के पाउँछ?” “हृदय (दिमाग),” याज्ञवल्क्यले भने, “को लागी एक हृदय को माध्यम बाट रंग जान्दछ। तेसैले यो मुटु मा छ कि रंगहरु लाई उनीहरुको समर्थन मिल्यो। “बस, यज्ञवल्क्य।”

२१. “याज्ञवल्क्य,” शाक्यले भने, “दक्षिणमा तपाइँ कुन देवता हुनुहुन्छ?” “देवता यम (न्यायका देवता) संग।” “यमले के मा उसको समर्थन पाउँछन्?” “बलिदान।” “बलिदानले के समर्थन पाउँछ?” “पुजारीहरुको पारिश्रमिक।” “पारिश्रमिकले यसको समर्थन के पाउँछ?” “विश्वास, किनकि जब एक मानिसलाई विश्वास हुन्छ उसले पुजारीलाई पारिश्रमिक दिन्छ। तेसैले यो विश्वास मा छ कि पारिश्रमिक यसको समर्थन पाउँछ। ” “विश्वासले के समर्थन पाउँछ?” “हृदय (मन),” याज्ञवल्क्यले भने, “को लागी एक हृदय बाट विश्वास जान्दछ। यसैले यो हृदयमा छ कि विश्वासले यसको समर्थन पाउँछ। ” “बस, यज्ञवल्क्य।”

२२. “याज्ञवल्क्य,” शाक्यले भने, “तपाइँ कुन देवता को साथ पश्चिम मा पहिचान गरिएको छ?” “देवता वरुण (वर्षा को देवता) संग।” “के मा वरुणले उसको समर्थन पाउँछन्?” “पानी।” “पानी के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “वीर्य।” “के मा वीर्य यसको समर्थन पाउँछ?” “मुटु,” याज्ञवल्क्यले भने। “यसैले उनीहरु एक नयाँ जन्मेको बच्चा को बारे मा भन्छन् जो उसको बुबा जस्तै हो कि यो लाग्छ कि ऊ उसको बुबाको मुटु बाट निस्किएको छ – कि उसलाई उसको बुबाको मुटु बाट बनाईएको हो। यसैले यो हृदय मा छ कि वीर्य यसको समर्थन पाउँछ। ” “बस, यज्ञवल्क्य।”

२३. “याज्ञवल्क्य,” शाक्यले भने, “उत्तरमा तपाइँ कुन देवता हुनुहुन्छ?” “देवता सोमा (चन्द्रमा र त्यो नाम को लता) संग।” “सोमाले के समर्थन पाउँछ?” “प्रारम्भिक संस्कार।” “दीक्षाले के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “सत्य। तेसैले उनीहरु दीक्षा पाएकालाई भन्छन्: ‘सत्य बोल्नुहोस्’; किनकि यो सत्यमा छ कि दीक्षाले यसको समर्थन पाउँछ। ” “सत्य के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “हृदय,” Yajnavalkya भन्नुभयो, “हृदय को माध्यम बाट एक सत्य थाहा छ; यसैले यो हृदयमा छ कि सत्यले यसको समर्थन पाउँछ। ” “बस, यज्ञवल्क्य।”

२४. “कुन देवता,” शाक्यले भने, “के तपाइँ निश्चित दिशा (अर्थात ओभरहेड) मा पहिचान गरीरहनुभएको छ?” “देवता आगो संग।” “आगोले के समर्थन पाउँछ?” “भाषण।” “भाषणले के समर्थन पाउँछ?” “मुटु।” “मुटुले के समर्थन पाउँछ?”

25. “तिमी भूत,” Yajnavalkya भन्नुभयो, “कि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि मुटु हामी भन्दा अन्यत्र हुनु पर्छ! यदि यो हामी भन्दा अरु कतै हुन्थ्यो भने कुकुरहरुले यो शरीर खान्थे वा चराहरुले यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्छन्।

26. “शरीर र मुटुले के समर्थन पाउँछन्?” शाक्यले सोध्यो। “प्राण मा।” “प्राण के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “अपान मा।” “के मा apana यसको समर्थन पाउँछ?” “व्याना मा।” “व्यानाले के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “उडाना मा।” “उडाना के मा यसको समर्थन पाउँछ?” “सामना मा।” यहाँ उपनिषद आफैं भन्छ: यो स्वयं त्यो हो जसलाई “यो होइन, यो होइन” भनेर वर्णन गरिएको छ। यो अदृश्य छ, किनकि यो कहिल्यै बुझिदैन; अव्यवस्थित, को लागी यो कहिल्यै क्षय हुँदैन; अनटेच, को लागी यो कहिल्यै संलग्न छैन; असफल, को लागी यो कहिल्यै दुखाइ महसुस गर्दैन र चोट कहिल्यै भोग्दैन। याज्ञवल्क्यले भने: “यी आठ निवास, दृष्टि को आठ अंग, आठ देवता र आठ प्राणी हुन्। “अब म तपाइँलाई त्यो व्यक्तिको बारेमा सोध्छु जो केवल उपनिषदहरु बाट जानिन्छ, जो निश्चित रूपले ती प्राणीहरुलाई प्रोजेक्ट गर्दछन् र फेरी उनीहरुलाई आफुमा फिर्ता लिन्छन् र जो एकै समय मा पारदर्शी हुन्छ। “यदि तपाइँ मलाई उहाँलाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँको टाउको झर्नेछ? ‘ Sakalya उहाँलाई थाहा थिएन; उसको टाउको झर्‍यो; र लुटेराहरु उसको हड्डीहरु खोसे, उनीहरुलाई केहि अरु ठानेर।

27. तब याज्ञवल्क्यले भने: “आदरणीय ब्राह्मणहरु, तिमीहरु मध्ये जो कोहि मलाई प्रश्न गर्न चाहन्छ, अब त्यसो गर्न सक्छ, वा तपाइँ सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। वा तिमीहरु मध्ये जो कोहि यो चाहान्छ, म उसलाई सोध्छु, वा म तपाइँ सबैलाई प्रश्न गर्नेछु। तर ब्राह्मणले हिम्मत गरेनन्।

28. याज्ञवल्क्यले उनीहरुलाई निम्न पदहरु संग सोधपुछ गरे: १. जस्तो कि एक शक्तिशाली रूख हो, उस्तै गरी एक मानिस हो: यो सत्य हो। उसको कपाल पात हो र उसको छाला बाहिरी छाल हो। २. उसको छाला बाट रगत बग्छ र छाल, रस। तेसैले जब एक मानिस घाईते रगत बग्छ, एक रूख बाट घाउ को रूप मा घाइते छ। ३. उसको मासु यसको भित्री छाल हो र उसको स्नायुहरु यसको छाल को भित्री तह हो, जो कडा छ। उसको हड्डीहरु भित्र पसेको छ, जस्तै रुखको काठ। उसको मज्जा पिथ जस्तै छ। ४. एउटा रूख, जब यो खसेको छ, एक नयाँ रूप मा यसको जरा बाट फेरी स्प्रिंग्स; कुन जरा बाट, मलाई भन्नुहोस्, एक मानिस मृत्यु बाट काटे पछि बाहिर आउँछ? ५. यसो नभन्नुहोस्: वीर्य बाट, कि जीवित मानिस बाट उत्पादन गरीन्छ। एउटा रूख बीउ बाट पनि झर्छ; यो मरे पछि यो पक्कै फेरि स्प्रिंग्स। 6. यदि एउटा रूख यसको जरा संग तानिएको छ, यो फेरि वसन्त हुनेछैन। कुन जरा बाट, मलाई भन्नुहोस्, के मृत्यु बाट काटे पछि एक नश्वर वसन्त बाहिर आउँछ? You. यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि उहाँ साँच्चै जन्मनुभएको छ, म भन्छु: होइन, उहाँ फेरी जन्मनुभएको छ। अब कसले फेरी उसलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ? उपनिषद मा भनिएको छ: यो ब्राह्मण हो, जो निरपेक्ष ज्ञान र परमानंद हो, उसको परम लक्ष्य हो जसले धन प्रदान गर्दछ र उसको पनि जसले ब्राह्मणलाई साकार गरेको छ र यसमा दृढ छ।
Enable Notifications    Subscribe No thanks